Şifalı Bitkiler

image

Şifalı bitkilerle tedavi gibi doğal tedavi yöntemleri kimileri tarafından alternatif tıp ya da tamamlayıcı tıp olarak adlandırılmaktadır.

Şifalı Otlar

image

Çin’de şifalı bitkilerle tedavi devlet hastanelerinde uygulanıyor ve şifalı bitkiler yine hastane tarafından hastaya temin ediliyor.

Şifalı Bitkiler

image

Doğal tedavi yöntemleri tıbbın alternatifi yahut tamamlayıcısı değil bir parçasıdır.

Bugün şifalı bitkiler üzerinde binlerce araştırma ve deney yapılıyor.

Şifalı Çicek

imageAraştırmalar şifalı bitkilerin tam da geleneksel yöntemlerde tedavisinde kullanıldıkları hastalıklara iyi geldiğini birer bize ispatlıyor.

Şifalı Karışım

image

Şifalı bitkilerle hastalıklardan korunmak ve kurtulmak daha sağlıklı, daha kolay,daha ekonomik.

Şifalı Bitki

image

Dünyada sayısı 750 000 - 1 000 000 arasında olduğu tahmin edilen bitki türünün 500 000 kadarı tanımlanıp isimlendirilmiştir.


Bitkisel Tedavinin Tarihi

image

Bitkilerin tedavi amacıyla kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Eski uygarlıkların tıbbi bitkiler hakkındaki bilgilerini, kalan kitabeler ve arkeolojik materyallerden öğ- reniyoruz. Tarih öncesi dönemi: Yontma taş devri M.Ö. 50 000 yılları -kitabeler ve arkeolojik materyallerMezopotamya dönemi: Sümer, Akad ve Asurlar M.Ö. 3000 yılları -kitabeler ve arkeolojik materyallerMısır dönemi: M.Ö. 1550’de yazılmış bir papirüste kayıtlı 450 kadar hastalığa rastlanmış, nebati ve hayvani menşeli ilaçların hastalıkların tedavisinde kullanıldığı anlaşılmıştır

Görseller

image image image image image image image image image